POKER FAITH ポーカーフェイス

アイドルマスターSideM LIVE ON ST@GE! MV
POKER FAITH ポーカーフェイス

葛之葉雨彦
九十九一希
桜庭薫
鷹城恭二
蒼井享介

記録用です